Encuesta de Digitalización

Comparte con nosotros tu opinión

Participar significa compartir, enriquir-se mútuament, progressar.

Gràcies per realitzar l'Enquesta de Digitalització. No tardaràs més de cinc minuts a completar-la i ens serà de gran ajuda per a millorar el nostre serveis, i abordar nous reptes a partir del 2021.